Prezentare
Scoala Brazi este unitate cu personalitate juridica si are in subordine urmatoarele structuri:

- scoala cu clasele I-VIII Batesti
- gradinita cu program normal Batesti
- gradinita cu program normal si prelungit Brazi.

Dotari:

- sală de sport spaţioasă şi modern utilată, cu vestiare,duşuri şi echipamente moderne
- cabinet modern IT
- cabinet de limbi străine
- biblioteca şi sala de lectură
- conexiune internet
- cabinet AeL
- laborator fizică- chimie
- laptopuri pentru cadrele didactice
- cancelarie modernă, dotată cu computer conectat la internet
- echipamente audio-vizuale: TV, video, DVD, videoproiectoare, combină audio